Αρχική / ΜΠΑΣΚΕΤ / Μπορεί όντως ο Φαλ να λάβει ελληνική ιθαγένεια;

Μπορεί όντως ο Φαλ να λάβει ελληνική ιθαγένεια;

Πολύς λόγος γίνεται για το αν ο Φαλ μπορεί να λάβει ελληνική ιθαγένεια ώστε να μπορεί να λογιστεί ως Έλληνας και να μη λαμβάνει θέση ξένου για το πρωτάθλημα της basket league. Πόσο όμως ρεαλιστικό είναι αυτό; Για να δούμε τι πραγματικά ισχύει.

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από Πολίτες της ΕΕ: Προϋποθέσεις και Διαδικασία

Η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια διαδικασία που διέπεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κανόνες. Οι προϋποθέσεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι οι αιτούντες είναι καλά ενσωματωμένοι στην ελληνική κοινωνία και έχουν την απαραίτητη γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού.

Προϋποθέσεις

 1. Νόμιμη και Συνεχής Διαμονή: Ο αιτών πρέπει να έχει διαμείνει νόμιμα και συνεχώς στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά χρόνια. Ωστόσο, για τους πολίτες της ΕΕ, ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε τρία χρόνια εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως σταθερή εργασία και διαμονή.
 2. Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας: Ο αιτών πρέπει να αποδείξει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό συνήθως απαιτεί επιτυχία σε εξετάσεις γλωσσομάθειας που οργανώνονται από τις ελληνικές αρχές.
 3. Κοινωνική και Οικονομική Ενσωμάτωση: Ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι είναι ενσωματωμένος στην ελληνική κοινωνία και ότι έχει σταθερό και επαρκές εισόδημα για να ζει στη χώρα χωρίς να βασίζεται στην κοινωνική πρόνοια.
 4. Καλή Συμπεριφορά: Ο αιτών πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο και να μην έχει διαπράξει σοβαρά αδικήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα.
 5. Γνώση της Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού: Οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν γνώση της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, και πολιτισμού, καθώς και των θεσμών και του συντάγματος της χώρας. Αυτό συχνά εξετάζεται μέσω τεστ πολιτογράφησης.

Διαδικασία

Η διαδικασία για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Υποβολή Αίτησης: Ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στην αρμόδια Περιφέρεια.
 2. Κατάθεση Δικαιολογητικών: Η αίτηση συνοδεύεται από μια σειρά δικαιολογητικών, όπως αποδείξεις νόμιμης διαμονής, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, οικονομικά στοιχεία, και ποινικό μητρώο.
 3. Συνέντευξη: Ο αιτών καλείται να συμμετάσχει σε συνέντευξη με επιτροπή που αξιολογεί την ενσωμάτωση του στην ελληνική κοινωνία και τις γνώσεις του για την Ελλάδα.
 4. Απόφαση: Εάν η αίτηση εγκριθεί, ο αιτών λαμβάνει απόφαση πολιτογράφησης και ορκίζεται πίστη στο ελληνικό κράτος, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία απόκτησης της ιθαγένειας.

Απόδειξη Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και εξετάσεων που οργανώνονται από τις ελληνικές αρχές. Οι κυριότεροι τρόποι απόδειξης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας είναι οι εξής:

 1. Εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) οργανώνει εξετάσεις πιστοποίησης της επάρκειας της ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις αυτές καλύπτουν διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας, από το Α1 (βασικό επίπεδο) μέχρι το Γ2 (προχωρημένο επίπεδο). Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε αυτές τις εξετάσεις για να αποδείξουν ότι έχουν την απαιτούμενη γνώση της γλώσσας.
 2. Εξετάσεις Πολιτογράφησης: Οι αιτούντες πολιτογράφησης στην Ελλάδα πρέπει να περάσουν από ειδικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν τεστ γλώσσας, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία, τη γεωγραφία, τον πολιτισμό και τους θεσμούς της Ελλάδας. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από τις περιφέρειες ή το Υπουργείο Εσωτερικών.
 3. Απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου: Η επιτυχής αποφοίτηση από ελληνικό σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) θεωρείται επαρκής απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
 4. Πτυχία από Ελληνικά Πανεπιστήμια: Κάτοχοι πτυχίων από ελληνικά πανεπιστήμια ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα θεωρούνται ότι έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 5. Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Οι αιτούντες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που προσφέρονται από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πιστοποιητικά αυτά ως απόδειξη γλωσσομάθειας.
 6. Προφορικές Συνεντεύξεις: Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης πολιτογράφησης, οι αρμόδιες επιτροπές μπορούν να αξιολογήσουν την προφορική επάρκεια του αιτούντος στην ελληνική γλώσσα.

Η διαδικασία πολιτογράφησης στην Ελλάδα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχετικά ευέλικτη, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κινητικότητα και την ανάγκη για ενσωμάτωση. Ωστόσο, απαιτείται προσεκτική προετοιμασία και συμμόρφωση με όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

About kokkina.gr TEAM

Στα kokkina.gr, γράφουμε στα κόκκινα! Γράφουμε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό σε Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ και όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Για ό,τι γίνεται και δεν λέγεται και ό,τι λέγεται και δεν γίνεται. Ανεξάρτητα, ειλικρινά και πάνω απ' όλα... κόκκινα!

Δείτε επίσης

Η πόρτα με Ρίο Άβε τους βοηθάει όλους!

Ο διαύλος που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρίο Άβε, ομάδες που ανήκουν ...

Βρείτε μας στο Twitter